Logo OK Tours

Faktury

Klientowi przysługuje prawo otrzymania faktury za pobyt dziecka na kolonii/obozie organizowanym przez OK TOURS.


Po wpłaceniu zaliczki możemy wystawić fakturę PRO FORMA.

Fakturę końcową wystawiamy po zaksięgowaniu się pełnej wpłaty.

 

  1. Klienci rezerwujący imprezę drogą internetową przez stronę www.oktours.pl mogą samodzielnie wygenerować fakturę w PANELU KLIENTA, który znajduje się w mailu potwierdzającym rezerwację. Wystawienie faktury jest możliwe na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy.
  2. Klienci kupujący imprezę w biurze sprzedaży, zwracają się z prośbą o fakturę do Agenta.
  3. Klienci, którzy nie chcą skorzystać z powyższych opcji, proszeni są o przesłanie formularza.


Prosimy o przemyślane wypełnianie formularza i dokładne przeanalizowanie wymogów pracodawców w przypadku faktur potrzebnych do pozyskania dofinansowania. Nie ma możliwości wielokrotnego wystawienia faktury do jednej rezerwacji. Jakiekolwiek zmiany mogą być dokonywane wyłącznie przez naszych pracowników w siedzibie OK TOURS na pisemną prośbę zainteresowanego, przesłaną na e-mail: [email protected]ktours.pl


Ważne! W przypadku płatności gotówką za obozy, za które faktura będzie wystawiana na firmę lub zakład pracy, należy pamiętać o konieczności umieszczenia numeru NIP nabywcy faktury na paragonie. Faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie zakupu zostanie zamieszczony NIP nabywcy. Nie będzie możliwości wystawienia faktury do paragonu, który nie będzie zawierał numeru NIP nabywcy, pomimo zgłoszenia takiego żądania przez kupującego w ustawowym terminie. Do paragonu bez NIP klient będzie mógł się ubiegać wyłącznie o fakturę na osobę fizyczną nieprowadząca działalności gospodarczej.Super zniżka -200 zł z okazji Dnia Dziecka! Tylko dziś! Wpisz w polu kod promocyjny hasło SUPERKOLONIE i ciesz się rabatem! Zniżka nie dotyczy oferty obozów językowych w Londynie i na Malcie.