Gwarancje

Gwarancja Niezmienności Ceny

 • posiadając tę gwarancję mamy pewność, że cena zakupionej rezerwacji nie wzrośnie pomimo ewentualnego wzrostu cen paliw lub wzrostu kursu walut.

  Jej koszt to 100 zł.

Regulamin Gwarancji Niezmienności Ceny (zamiennie nazywana Gwarancją):

 1. Gwarancja Niezmienności Ceny jest usługą dodatkową oferowaną Klientom, której celem jest zabezpieczenie Klienta w sytuacji podwyższenia przez OK TOURS ceny imprezy z powodu ewentualnego wzrostu cen paliw czy wzrostu kursu walut.

 2. Cena Gwarancji Niezmienności Ceny wynosi 100 zł. W okresie obowiązywania I etapu promocji BE FIRST do 30.11.2023 Gwarancja jest dodawana do rezerwacji GRATIS.

 3. Ceny obozów zagranicznych OK TOURS są kalkulowane na podstawie kursu Euro nieprzekraczającego 4,60 zł.

 4. Klient może wykupić Gwarancję maksymalnie do 5 dni od dnia założenia rezerwacji, jednak nie później niż 30 dni przed wyjazdem.

 5. OK TOURS zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w warunkach Gwarancji w okresie jej obowiązywania.

Gwarancja Najniższej Ceny

 • w przypadku pojawienia się niższej ceny na dokładnie tę samą ofertę w tym samym terminie - zwracamy różnicę! Dotyczy również ofert Last Minute.

  Jej koszt to 120 zł.


Regulamin Gwarancji Najniższej Ceny (zamiennie nazywana Gwarancją):

 1. Celem Gwarancji Najniższej Ceny jest zapewnienie Klientom, że wybierając ofertę promocyjną BE FIRST, otrzymuje imprezę turystyczną w najniższej możliwej cenie.

 2. Gwarancja obejmuje oferty Last Minute.

 3. Klient może wykupić Gwarancję maksymalnie do 5 dni od dnia założenia rezerwacji, jednak nie później niż 30 dni przed wyjazdem.

 4. Opłata za gwarancję:

  • W okresie do 30.11.2023, gwarancja najniższej ceny jest oferowana bez dodatkowej opłaty w ramach oferty BE FIRST.

 5. Następnie opłata za dodanie Gwarancji wynosi 120 zł

  • Klient otrzyma zwrot różnicy w cenie po spełnieniu poniższych warunków:

  • Przesłanie do OK TOURS w formie mailowej na [email protected] screena z oferty wycieczki ze strony www.oktours.pl zawierającego identyczną jak zamówiona wycieczkę z niższą ceną.

  • Screen musi zostać przesłany najpóźniej do jednego dnia roboczego przed rozpoczęciem wyjazdu.

  • Screen musi zawierać datę i godzinę wykonania.

  • W opisie zgłoszenia prosimy o podanie numeru rezerwacji oraz danych uczestnika, zamawiającego oraz numeru konta do zwrotu różnicy.

AT0_6735.jpg
Do Wakacji pozostało
23 DNI