Faktury

Klientowi przysługuje prawo otrzymania faktury za pobyt dziecka na kolonii/obozie organizowanym przez OK TOURS.

 

  1. Klienci rezerwujący imprezę przez stronę www.oktours.pl mogą samodzielnie wygenerować fakturę w PANELU KLIENTA, który znajduje się w mailu potwierdzającym rezerwację. Wystawienie faktury jest możliwe na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy.

  2. Klienci kupujący imprezę w biurze sprzedaży, zwracają się z prośbą o fakturę do Agenta.

  3. Klienci, którzy nie chcą skorzystać z powyższych opcji, proszeni są o przesłanie formularza.

Ważne!

Prosimy o przemyślane wypełnianie formularza i dokładne przeanalizowanie wymogów pracodawców w przypadku faktur potrzebnych do pozyskania dofinansowania.

Nie ma możliwości wielokrotnego wystawienia faktury do jednej rezerwacji.

Jakiekolwiek zmiany mogą być dokonywane wyłącznie przez naszych pracowników w siedzibie OK TOURS na pisemną prośbę zainteresowanego, przesłaną na e-mail: [email protected]

Do Wakacji pozostało
4 DNI