Logo OK Tours

Faktura

OK-Tours
*Nie dotyczy osób fizycznych
Sposób dostarczenia faktury

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ok Tours Barbara Oleśków z siedzibą w Toruniu (87-100) ul. Podmurna 40, zwany dalej „Ok Tours”.

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail [email protected]

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z wypełnieniem formularza do kontaktu, będą przetwarzane w celu skontaktowania się z Państwem. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych będzie niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. jakich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski

Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom, jak również nie będą przekazane do państw trzecich.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych – do jednorazowego kontaktu, nie dłużej niż 30 dni.

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Ponadto, informujemy, że mają Państwa prawo do:

  1. a) żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,
  2. b) sprostowania danych,
  3. c) żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  4. d) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
  5. e) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
  6. f) przeniesienia Państwa danych osobowych.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Ok Tours, ma Państwa prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Ok Tours nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub na skrzynkę [email protected]

Super zniżka -200 zł z okazji Dnia Dziecka! Tylko dziś! Wpisz w polu kod promocyjny hasło SUPERKOLONIE i ciesz się rabatem! Zniżka nie dotyczy oferty obozów językowych w Londynie i na Malcie.