Grupy wiekowe

Wiek na wszystkich grupach rozpatrujemy rocznikowo. Wyjątek stanowią Wakacje 18+ przeznaczone wyłącznie dla osób które mają ukończone 18 lat w dniu wyjazdu.

 

Przedział wiekowy 7-10 lat - na kolonie w tej grupie kwalifikują się dzieci, które mają rocznikowo 7 lat, niekoniecznie ukończone, ale muszą być po pierwszej klasie.

 

Do grupy niepełnoletniej na obozach młodzieżowych (np. 15-19) może być zakwalifikowany uczestnik, który ukończył 18 lub 19 lat, musi on jednak przestrzegać regulaminu grup młodzieżowych, który podpisuje na karcie kwalifikacyjnej.

 

Obozy dla grup 18+ skierowane są wyłącznie do osób pełnoletnich w przedziale wiekowym 18-24 lata. Warunkiem uczestnictwa jest ukończone 18 lat w momencie wyjazdu. Zakwaterowanie w grupach 18+ może być koedukacyjne.

Nie ma możliwości uczestnictwa w obozach 18+ osób poniżej 18 roku życia. Nie uznajemy oświadczeń od Rodzica/Opiekuna bądź innej osoby pełnoletniej.

AT0_6735.jpg
Do Wakacji pozostało
65 DNI