UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Numer polisy : 112291

Zgłaszanie szkody na terenie Polski: +48 (22) 599 91 85

Zgłaszanie szkód bezpośrednio z zagranicy:

Tel. +48 (22) 599 91 85

Sms + 48 661 001 601
e-mail:
likwidacja-turystyka@isoncare.eu

Zgłaszanie szkód po powrocie do Polski:

Formularze zgłoszenia szkody (dostępne na stronie www.uniqa.pl w zakładce Szkody i Roszczenia) należy przesłać na adres:

ISON Care Sp. z o. o.

ul. Sienna 73

00-833 Warszawa

OBOZY ZAGRANICZNE  

Wszyscy Uczestnicy są ubezpieczeni w zakresach:

  • KL (koszty leczenia) do kwoty 20.000 EUR

  • NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) do kwoty 2000 EUR

  • Bagaż – do kwoty 200 EUR

Istnieje możliwość zwiększenia sum gwarancyjnych - koszt 60 zł

KL - do kwoty 40.000 EUR; NNW - do kwoty 4.000 EUR; Bagaż - do kwoty 400 EUR

Informujemy o konieczności rozszerzenia ubezpieczenia w przypadku chorób przewlekłych  (w tym psychicznych i nowotworowych)
- koszt 100 zł

Dodatkowo zalecamy zabranie karty EKUZ - Europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego
(szczegóły na
www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta/jak-wyrobic-karte-ekuz/).

KOLONIE I OBOZY KRAJOWE  

Wszyscy Uczestnicy są ubezpieczeni w zakresie:

  • NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) do kwoty 20.000 zł

WSZYSTKIM ZALECAMY DODATKOWE

UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI

Koszt ubezpieczenia to 3,5% całkowitej ceny imprezy. Możliwe wykupienie w dniu zawarcia Umowy.

Posiadając to ubezpieczenie w przypadku losowego zdarzenia uniemożliwiającego wyjazd dziecka na wakacje otrzymujecie Państwo zwrot 100% wpłaconych środków.

Wiemy z doświadczenia, że często na ostatnią chwilę choroba lub inne zdarzenia losowe uniemożliwiają wyjazd dziecka na wypoczynek letni.

Tylko posiadanie tego ubezpieczenia gwarantuje Państwu całkowity zwrot wpłaconych pieniędzy.

Składka pobierana na ubezpieczenie od kosztów rezygnacji jest bezzwrotna.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Do Wakacji pozostało
4 DNI