Polityka prywatności

Polityka prywatności i COOKIES

Zasady przetwarzania danych

OK TOURS Barbara Oleśków (dalej OK TOURS) przywiązuje dużą wagę do szanowania i respektowania praw Internautów, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Przedstawiona poniżej polityka prywatności wyjaśnia stosowane przez nas zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

OK TOURS zbierając i przetwarzając dane osobowe stosuje się do wszystkich poniższych zasad przetwarzania danych oraz spełnia co najmniej jeden z warunków przetwarzania danych osobowych (6x6).

1.1.   Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:

1.     „zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”

2.     „ograniczenie celu”,

3.     „minimalizacja danych”,

4.     „prawidłowość”,

5.     „ograniczenie przechowywania”,

6.     „integralność i poufność”.

1.2.   Warunki zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych:

1.     osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,

2.     przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

3.     przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

4.     przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,

5.     przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

6.     przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Podczas przeglądania naszego serwisu, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany jeden lub wiele plików cookie.

Pliki cookie mogą być zamieszczane przez OK TOURS jak i podmioty trzecie, z którymi OK TOURS współpracuje. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.

Jakie dane o Tobie zbieramy?

·      Dane zbierane podczas rejestracji

Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności oferowanych przez serwis będziesz musiał się zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o login i hasło jakiego będziesz używał na naszej witrynie. Zostaniesz poproszony również o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez OK TOURS.

  • Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, w szczególności Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji w części poświęconej tzw. plikom cookies.

Kto jest administratorem i jak skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest OK TOURS z siedzibą w Toruniu (87-100) ul. Podmurna 40. Ok Tours powołała na Inspektora Ochrony danych Pana Marka Pióro, CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CDPSE. Można kontaktować się z nim pod adresem e-mail [email protected] lub pocztą tradycyjną pisząc na adres

Inspektor Ochrony danych

OK TOURS

87-100 Toruń

ul. Podmurna 40

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane

Twoje dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem z serwisów OK TOURS będą przetwarzane w następujących celach:

1.     obsługi utworzonego konta

2.     dochodzenia ewentualnych roszczeń (w tym windykacja) i odszkodowań

3.     prowadzenia działań marketingowych, w tym pozyskanie i utrzymanie klienta

4.     sprzedaży produktów o usług

5.     związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk

6.     udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach

7.     prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa

8.     archiwizacji

9.     spełniania obowiązku prawnego ciążącego na OK TOURS

 

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych będzie:

1.     udzielona zgoda

2.     niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy

3.     niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

4.     niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski

 

Kto będzie odbiorcą Twoich danych i gdzie będą one przekazywane

Twoje dane będą przekazane do państwa trzeciego (np. USA) w związku z tworzeniem profili użytkowników poprzez działania na platformie Meta oraz przy wykorzystaniu narzędzi Google.

Twoje dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

1.     procesorom w związku ze zleconymi przez OK TOURS działaniami realizowanymi w imieniu OK TOURS

2.     firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Państwa

3.     kancelariom prawnym, którym OK TOURS zlecił np. prowadzenie postępowania

4.     podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Przez jaki okres dane będą przetwarzane

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

1.     przepisy prawa, które mogą obligować OK TOURS do przetwarzania danych przez określony czas,

2.     obsługi utworzonego konta

3.     okres, który jest niezbędny do obrony interesów OK TOURS (administratora danych),

4.     okres na jaki została udzielona zgoda

 

Jakie masz prawa

Posiadasz prawo do:

1.     żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa

2.     sprostowania danych,

3.     żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

4.     usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania

5.     wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych

6.     przeniesienia Państwa danych osobowych

 

Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Przetwarzając Twoje dane, które są zbierane za pomocą cookies, OK TOURS w większości przypadków nie jest w stanie zidentyfikować Twojej osoby. Zatem jeśli chciałbyś skorzystać z przysługujących Tobie praw, będziesz poproszony o dostarczenie dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania Ciebie.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych przez OK TOURS, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 Warszawa.

Jakie będą konsekwencje nie podania danych

Podanie danych jest dobrowolne lub może być warunkiem koniecznym do zawarcia umowy (np. utworzenie konta w serwisie), bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.   

W jaki sposób profilujemy

OK TOURS korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany:

1.     profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, informacje pozyskane na pomocą tzw. plików cookies, w tym dane transmisyjne, dane o lokalizacji.

2.     Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty jakie będziesz otrzymywać (oferta dopasowana do Twoich potrzeb)

 

W jaki sposób uzyskać informację o przetwarzaniu danych?

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych kieruj na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub na skrzynkę [email protected].

Wykorzystywanie „cookies”

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki „cookies”, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Pliki „cookies” nie zawierają niewielkie ilości tekstu możliwe do odczytania tylko przez stronę , która je wysyła. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać informacje o tym, jak często odwiedzasz nasz serwis i które jego elementy Cię najbardziej interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy dla lepszego dostosowania go Twoich potrzeb, ułatwienia Tobie funkcjonowania serwisu oraz w celach statystycznych i reklamowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware).

Każdy indywidualny Cookie składa się z czterech podstawowych części:

  1. Nazwa strony WWW: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie,

  2. Nazwa Cookie: cookie ma nazwę, która jest unikalna na stronie, która je ustawiła.

  3. Termin ważności: Ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookie).

  4. Wartość: to informacje w pliku cookie, którą strona WWW używa do "zapamiętania" poprzedniej wizyty.

W plikach cookie przechowujemy podstawowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz informacje potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach. Informacje te służą do:

  • Rozpoznawania użytkowników logujących się na chronionych stronach internetowych, co umożliwia im odwiedzanie wielu stron bez konieczności wpisywania nazwy użytkownika i hasła do każdej ze stron;

  • Rejestrowania preferencji użytkowników - przeglądanej zawartości i formatu przeglądania (użytkownik nie musi ustawiać preferencji przy każdej wizycie na stronie);

  • Rejestrowania stron odwiedzanych przez użytkowników, co pozwala zebrać dane pomocne dla usprawnień wprowadzanych w treści i w sposobie nawigacji strony.

Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

 

Więcej informacji- Internet Explorer

Więcej informacji- Chrome

Więcej informacji- Firefox

 

Masz prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików „cookies” na Twojego urządzenia (komputera, laptopa, telefonu). Aby to zrobić musisz zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej, lub nie wyrazić zgody w przypadku gdy aplikacja zawarta na serwisie internetowym będzie się Ciebie o to pytać.

Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, mogą spowodować utratę pewnych funkcjonalności, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego i RODO za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze (patrz linki powyżej). Informacje na temat zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/) lub (http://wszystkoociasteczkach.pl/).

Na naszych stronach stosujemy, w szczególności następujące pliki cookie:

Nazwa pliku Cookie

Wygasa po (okres ważności)

Opis pliku cookie

api/err.gif

z końcem sesji

służy do wykrywania błędów na stronie internetowej - informacje te są przesyłane do personelu obsługi witryny w celu zoptymalizowania doświadczenia odwiedzającego na stronie internetowej.

CONSENT

2 lata

Służy do wykrywania, czy odwiedzający zaakceptował kategorię marketingową w banerze cookie. To ciasteczko jest niezbędne do zapewnienia zgodności strony internetowej z RODO

SERVERID

z końcem sesji

służy do przypisania odwiedzającego do konkretnego serwera – funkcja ta jest niezbędna do funkcjonowania serwisu

test_cookie

1 dzień

Służy do sprawdzania, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookies

XSRF-TOKEN

1 dzień

Zapewnia bezpieczeństwo przeglądania przez odwiedzających, zapobiegając fałszowaniu żądań między witrynami (cross-site request forgery). Ten plik cookie jest niezbędny dla bezpieczeństwa odwiedzającego i bezpieczeństwa witryny internetowej.

__fb_chat_plugin

trwałe

Służy do śledzenia interakcji użytkownika z widżetem czatu Facebook na stronie internetowej

_fbp

3 miesiące

Wykorzystywane przez Facebook do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak licytowanie w czasie rzeczywistym od strony trzeciej

ads/ga-audiences

z końcem sesji

Używany przez program Google Ad Words do ponownego zaangażowania użytkowników, którzy prawdopodobnie dokonują konwersji na klientów, na podstawie zachowania użytkownika w Internecie w różnych witrynach internetowych

api/r.gif

z końcem sesji

Przedstawia użytkownikowi odpowiednią treść i reklamę. Usługa jest świadczona przez zewnętrzne centra reklamowe, które ułatwiają reklamodawcom licytowanie w czasie rzeczywistym.

common/cavalry_endpoint.php

z końcem sesji

Zbiera dane o zachowaniu odwiedzających z wielu witryn internetowych, aby prezentować bardziej adekwatną reklamę - Pozwala to również witrynie internetowej ograniczyć liczbę wyświetleń tej samej reklamy

fr

 3 miesiące

Używany przez Facebook do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak licytowanie w czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych

 

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany Polityka Prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

 

Toruń, dn. 25.05.2018

Do końca Wakacji pozostało
44 DNI