Ratownik/Ratowniczka

Zakres obowiązków ratownika wodnego:

 • Stałe nadzorowanie kąpieliska i reagowanie na sytuacje awaryjne;

 • Utrzymywanie porządku i czystości na kąpielisku;

 • Dbanie o bezpieczeństwo uczestników podczas zajęć wodnych;

 • Udzielanie pomocy w przypadku zagrożenia życia i zdrowia uczestników;

 • Przeprowadzanie instruktażu zasad bezpieczeństwa podczas pływania i innych aktywności wodnych;

 • Współpraca z innymi pracownikami w zakresie bezpieczeństwa uczestników;

 • Prowadzenie dokumentacji zdarzeń i wypadków na kąpielisku;

 • Uczestnictwo w życiu obozowym.

Ratownik wodny powinien posiadać:

 • Uprawnienia do wykonywania tej pracy;

 • Doświadczenie w ratownictwie wodnym;

 • Zdolności do szybkiego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia;

 • Umiejętności komunikacyjne i interpersonalne.

Praca ta wymaga pełnej dyspozycyjności, gotowości do działania w trudnych warunkach atmosferycznych oraz wysokiej odporności psychicznej.

Aplikować można za pomocą formularza znajdującego się na dole zakładki "Praca" lub wysyłając CV na adres mailowy [email protected]

Do końca Wakacji pozostało
44 DNI