Kierownik/kierowniczka

Zakres obowiązków kierownika/kierowniczki:

 • Planowanie i nadzorowanie przebiegu obozów lub kolonii letnich;

 • Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu dzieci podczas pobytu;

 • Współpraca z wychowawcami, instruktorami i innymi pracownikami;

 • Nadzór nad realizacją programu zajęć i aktywności;

 • Organizowanie wyjść i wycieczek poza ośrodek;

 • Wspieranie i pomaganie w rozwiązywaniu problemów oraz konfliktów między uczestnikami;

 • Zarządzanie budżetem kolonii letnich i realizacja celów finansowych;

 • Budowanie pozytywnych relacji z uczestnikami, ich rodzicami oraz innymi pracownikami obozu lub kolonii letniej;

 • Uczestnictwo w życiu obozowym.

Mile widziane:

 • Doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika;

 • Zdolności organizacyjne;

 • Zdolności przywódcze;

 • Zdolności negocjacyjne;

 • Umiejętności pedagogiczne;

 • Umiejętności komunikacyjne.

Praca ta wymaga elastyczności, wytrwałości oraz gotowości do podejmowania szybkich decyzji w sytuacjach kryzysowych.

Aplikować można za pomocą formularza znajdującego się na dole zakładki "Praca" lub wysyłając CV na adres mailowy [email protected]

AT0_6735.jpg
Do Wakacji pozostało
65 DNI