Logo OK Tours

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.


Numer polisy : 112291

Zgłaszanie szkody na terenie Polski: +48 (22) 575 90 80


Zgłaszanie szkód bezpośrednio z zagranicy:

Tel. +48 (22) 575 90 80

Sms + 48 661 000 017


Zgłaszanie szkód po powrocie do Polski:

Formularze zgłoszenia szkody ( dostępnym na stronie www.uniqa.pl w zakładce dokumenty / ubezpieczenia turystyczne) przesłać na adres:


Inter Partner Assistance Polska S.A.

ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa


mail: [email protected]OBOZY ZAGRANICZNE  

Wszyscy ubezpieczeni są w zakresach:

  • KL (koszty leczenia) do kwoty 10.000 EUR/osoba
  • NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) do kwoty 2000 EUR/osoba
  • Bagaż – do kwoty 200 EUR/osoba


Istnieje możliwość zwiększenia sum gwarancyjnych - koszt 50 zł

KL - do kwoty 30.000 EUR/osoba; NNW - do kwoty 4.000 EUR/osoba; Bagaż - do kwoty 400 EUR


Zalecamy przy chorobach przewlekłych rozszerzenie ubezpieczenia- koszt 100 zł


Cudzoziemcy wyjeżdżający z nami na kolonie i obozy zagraniczne zobowiązani są posiadać swoją polisę NNW, KL i ubezpieczenie bagażu.


KOLONIE I OBOZY KRAJOWE  

Wszyscy ubezpieczeni są w zakresie:

  • NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) do kwoty 10000 zł


Cudzoziemcy wyjeżdżający z nami na kolonie i obozy krajowe zobowiązani są posiadać swoją polisę KL.


WSZYSTKIM ZALECAMY DODATKOWE

UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI

Koszt ubezpieczenia to 3% całkowitej ceny imprezy.

Posiadając to ubezpieczenie w przypadku losowego zdarzenia uniemożliwiającego wyjazd dziecka na wakacje otrzymujecie Państwo zwrot 100% wpłaconych środków.

Wiemy z doświadczenia, że często na ostatnią chwilę choroba lub inne zdarzenia losowe uniemożliwiają wyjazd dziecka na wypoczynek letni. Tylko posiadanie tego ubezpieczenia gwarantuje Państwu całkowity zwrot wpłaconych pieniędzy.DOKUMENTY DO POBRANIASuper zniżka -200 zł z okazji Dnia Dziecka! Tylko dziś! Wpisz w polu kod promocyjny hasło SUPERKOLONIE i ciesz się rabatem! Zniżka nie dotyczy oferty obozów językowych w Londynie i na Malcie.