Logo OK Tours

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.


Numer polisy : 112291

Zgłaszanie szkody na terenie Polski: +48 (22) 575 90 80


Zgłaszanie szkód bezpośrednio z zagranicy:

Tel. +48 (22) 575 90 80

Sms + 48 661 000 017


Zgłaszanie szkód po powrocie do Polski:

Formularze zgłoszenia szkody (dostępny na stronie www.uniqa.pl w zakładce Szkody i Roszczenia) przesłać na adres:


Inter Partner Assistance Polska S.A.

ul. Giełdowa 1 01-211 Warszawa


mail: [email protected]OBOZY ZAGRANICZNE  

Wszyscy ubezpieczeni są w zakresach:

  • KL (koszty leczenia) do kwoty 10.000 EUR/osoba
  • NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) do kwoty 2000 EUR/osoba
  • Bagaż – do kwoty 200 EUR/osoba


Istnieje możliwość zwiększenia sum gwarancyjnych - koszt 50 zł

KL - do kwoty 30.000 EUR/osoba; NNW - do kwoty 4.000 EUR/osoba; Bagaż - do kwoty 400 EUR


Zalecamy przy chorobach przewlekłych rozszerzenie ubezpieczenia- koszt 100 zł


KOLONIE I OBOZY KRAJOWE  

Wszyscy ubezpieczeni są w zakresie:

  • NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) do kwoty 10000 zł


WSZYSTKIM ZALECAMY DODATKOWE

UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI

Koszt ubezpieczenia to 3% całkowitej ceny imprezy.

Posiadając to ubezpieczenie w przypadku losowego zdarzenia uniemożliwiającego wyjazd dziecka na wakacje otrzymujecie Państwo zwrot 100% wpłaconych środków.

Wiemy z doświadczenia, że często na ostatnią chwilę choroba lub inne zdarzenia losowe uniemożliwiają wyjazd dziecka na wypoczynek letni. Tylko posiadanie tego ubezpieczenia gwarantuje Państwu całkowity zwrot wpłaconych pieniędzy.

Składka pobierana na ubezpieczenie od kosztów rezygnacji jest bezzwrotna.


DOKUMENTY DO POBRANIASuper zniżka -200 zł z okazji Dnia Dziecka! Tylko dziś! Wpisz w polu kod promocyjny hasło SUPERKOLONIE i ciesz się rabatem! Zniżka nie dotyczy oferty obozów językowych w Londynie i na Malcie.