Gwarancja Niezmienności Ceny

Gwarancja Niezmienności Ceny

- posiadając tę gwarancję mamy pewność, że cena zakupionej rezerwacji nie wzrośnie pomimo ewentualnego wzrostu cen paliw lub wzrostu kursu walut.

Jej koszt to 90 zł.

Regulamin Gwarancji Niezmienności Ceny (zamiennie nazywana Gwarancją):

  1. Gwarancja Niezmienności Ceny jest usługą dodatkową oferowaną Klientom, której celem jest zabezpieczenie Klienta w sytuacji podwyższenia przez OK TOURS ceny imprezy z powodu ewentualnego wzrostu cen paliw czy wzrostu kursu walut.

  2. Cena Gwarancji Niezmienności Ceny wynosi 90zł. W okresie obowiązywania I etapu promocji BE FIRST do 30.12.2022 Gwarancja jest dodawana do rezerwacji GRATIS.

  3. Ceny obozów zagranicznych OK TOURS są kalkulowane na podstawie kursu Euro nieprzekraczającego 4,80 zł.

  4. Klient może wykupić Gwarancję maksymalnie do 5 dni od dnia założenia rezerwacji, jednak nie później niż 30 dni przed wyjazdem.

  5. OK TOURS zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w warunkach Gwarancji w okresie jej obowiązywania.

IMG_0067 — kopia.jpg
Do Wakacji pozostało
274 DNI