Logo OK Tours

Gwarancja Spoko Covid - Bezpieczne Podróżowanie w Dobie Pandemii


Gwarancja SPOKO COVID

Bezpieczne podróżowanie w dobie pandemii


to autorski produkt OK TOURS, dzięki któremu w razie kwarantanny Klient może bezpłatnie dokonać zmiany terminu czy wybrania innego wyjazdu!

Cena to jedyne 90 zł!

W okresie promocji BE FIRST do 28.02.2022 ten element dorzucamy gratis!


Regulamin gwarancji:


  1. Gwarancja SPOKO COVID jest usługą dodatkową oferowaną Klientom w dobie pandemii Covid 19 przez OK TOURS, której celem jest zabezpieczenie Klienta w sytuacji objęcia kwarantanną lub izolacja domową Uczestnika imprezy turystycznej, uniemożliwiając tym samym uczestnictwo w wykupionej imprezie turystycznej.
  2. Cena Gwarancji SPOKO COVID wynosi 90zł. W okresie obowiązywania Promocji BE FIRST do 28.02.2022 Gwarancja jest dodawana do rezerwacji GRATIS.
  3. Klient może wykupić Gwarancję maksymalnie do 5 dni od dnia założenia rezerwacji, jednak nie później niż 14 dni przed wyjazdem. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie informacji o stanie zdrowia Uczestnika, w celu realizacji Gwarancji oraz akceptuje warunki Gwarancji.
  4. W celu realizacji ochrony z Gwarancji SPOKO COVID, Klient zobowiązany jest do dostarczenia do Organizatora odpowiedniego dokumentu (decyzji) potwierdzającego objęcie Uczestnika kwarantanną bądź izolacją domową w terminie, który pokrywa się z terminem jego wyjazdu. Dokument należy dostarczyć w formie pisemnej nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem imprezy.  
  5. Gwarancja umożliwia dokonanie jednokrotnej zmiany terminu wykupionej imprezy turystycznej lub do wyboru innej imprezy turystycznej w dowolnie wybranym terminie.
  6. Gdy cena nowo wybranej przez Klienta imprezy turystycznej jest wyższa, Klient zobowiązany jest dokonać dopłaty różnicy, zaś w przypadku niższej ceny nowo wybranej imprezy, OK TOURS zwraca Klientowi różnicę.
  7. Jeżeli Klient nie ma możliwości wyboru innej imprezy turystycznej w sezonie 2022 (jest uczestnikiem ostatnich turnusów oferty Lato 2022), otrzymuje Voucher OK TOURS na kwotę 100% wpłaconych środków do wykorzystania na zakup dowolnie wybranej imprezy turystycznej w sezonie 2023 (do wartości Vouchera nie wlicza się  bezzwrotnej ceny Gwarancji oraz bezzwrotnej składki na ubezpieczenie KR). Całkowita lub częściowa zamiana Vouchera na gotówkę nie będzie możliwa.
  8. Gwarancja SPOKO COVID nie przechodzi na nową rezerwacje Klienta ani do Vouchera (cena Gwarancji nie podlega zwrotowi).
  9. W przypadku gdy Klient nie skorzysta z możliwości zmiany imprezy turystycznej bądź nie przyjmie Vouchera do wykorzystania w sezonie 2023, OK TOURS naliczy koszty rezygnacji z imprezy turystycznej, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa.
  10. OK TOURS zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w warunkach Gwarancji SPOKO COVID w okresie jej obowiązywania.

 

Super zniżka -200 zł z okazji Dnia Dziecka! Tylko dziś! Wpisz w polu kod promocyjny hasło SUPERKOLONIE i ciesz się rabatem! Zniżka nie dotyczy oferty obozów językowych w Londynie i na Malcie.